بهار تخصصی شکل

Special- shaped spring
 • شکل بهار پیچش

  شکل بهار پیچش

  این است که با چند منظوره CNC ساخته شده و ما می توانیم بهار پیچیده شکل تولید و مواد استفاده می شود سیم کربن استیل، سیم آلیاژ فولاد...

  بیشتر
 • شکل محصولات فلزی سیم

  شکل محصولات فلزی سیم

  این است که با چند منظوره CNC ساخته شده و ما می توانیم بهار پیچیده شکل تولید و مواد استفاده می شود سیم کربن استیل، سیم آلیاژ فولاد...

  بیشتر
 • مارپیچ بهار

  مارپیچ بهار

  این است که به صندلی ماشین استفاده شود، مسکن مبل، مواد اصلی مورد استفاده فولاد بهار کربن با آبکاری اسپری سطح است.

  بیشتر