دیسک بهار

- May 02, 2017 -


جزئیات محصول

توضیحات محصول
1، دیسک های معمول بهار
2، موج بهار (بهار موج واشر)
3، دیسک واشر بهار قفل سینگل کویل کوسن بهار
4، انتظار: کاهش از سری دیسک بهار سست و جلوگیری از دایره
5، کلاچ diaphagm بهار
6، بهار مارپیچ
7, valute بهار بهار مخروطی
8، بهار حلقه